Regulamin serwisu FANGLE.PL
Definicje
Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym https://fangle.pl
Użytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu
Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi. 

Aby sprawdzić jakie dane nam udostępniasz, gdy korzystasz z naszych usług wystarczy przejść do ( Profil/Twoje dane) 


Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz klauzule prawną.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin Usługi są bezpłatne.

Autor i wydawca serwisu https://fangle.pl nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na tej stronie. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronach https://fangle.pl są wykorzystywane w celach informacyjnych. Kontakt do autora: Administrator fangle.pl (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rejestrując się w serwisie https://fangle.pl i lub fangle.pl oświadczasz że masz ukończone 18lat! warunek ten jest konieczny do przeprowadzenia dalszego procesu rejestracji.

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).

Wizytówka, Wizytówka Użytkownika - miejsce w Internecie, będące stroną www każdego Użytkownika, utrzymywane w ramach Konta Użytkownika, tworzone automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do zakładki „Mój Profil”, zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie.

Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.

Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika

Serwis jest portalem społecznościowym, fangle.pl nie zamawia, nie dokonuje analizy redakcyjnej Treści, a zatem każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

Serwis oraz zawarte w nim materiały, z wyłączeniem:

a. Treści pochodzących od Użytkowników

b. materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców stanowią własność fangle.pl

Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w punkcie powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielono przez podmiot uprawniony zgody.

Uczestnictwo w Serwisie łączy się z możliwością zapoznawania się z informacjami o Użytkowniku oraz informacjami i treściami zamieszczanymi przez Użytkownika oraz innych uczestników Serwisu

Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza że, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie, licencje oraz zgody na eksploatację wizerunków) do zgodnego z prawem i Regulaminem uczestnictwa w Serwisie (udostępnienia zdjęć i grafik w Serwisie) i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz wyraża zgodę:

a. na wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji i wizerunku osobistego ucieleśnionego w zdjęciach i grafikach w ramach swojego Konta Użytkownika do promocji Konta Użytkownika poprzez portal fangle.pl i lub https://fangle.pl , profil Serwisu na facebook.com (portfolio tygodnia, zdjęcie dnia oraz wszelkich informacjach zawartych na stronie serwisu fangle.pl),

b. publikację informacji o zawartości (w tym o zdjęciach) Konta Użytkownika w ramach sekcji redakcyjnych i rankingów w Serwisie i portalu fangle.pl, (publikacje będą związane z Serwisem i tematycznie związane z Kontem Użytkownika a informacje będą kierować użytkowników do Kont Użytkowników z których pochodzą informacje).

II Warunki korzystania z serwisu
1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.

3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie usługi łącznie z dodawaniem ogłoszeń na stronie są nieodpłatne.

5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną .
zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez serwis fangle.pl

8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.

9. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm zajmujących się sprzedażą.

10. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:

wypowiedzi naruszają prawo prasowe
wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,
wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,
Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie.
Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora
11. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu to jest w "Aktualności,Aktywność". na stronie startowej serwisu fangle.pl

12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

13. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

III Usługi oferowane w Serwisie
1. Wszystkie usługiw serwisie są bezpłatne.

2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:

założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć
aktywności na Forum
komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami

Poufność – dane osobowe

1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku.

2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Usługi - informacje przesyłane drogą mailową w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Serwis FANGLE.PL

4. Administrator informuje, że na stronach polityka prywatności publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta użytkownika, zakładki prywatność lub w dowolnej innej wybranej przez siebie formie.

5. FANGLE.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:

a. Zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi,

b. Zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych

c. Analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,

d. W zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez FANGLE.PL wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.

6. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy przez FANGLE.PL, Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym .m.in.:

a. Podstawy prawnej przetwarzania danych

b. Celów przetwarzania danych

c. Odbiorców danych

d. Zakresie przetwarzanych danych

e. Możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.


IV Prawa Użytkownika
1. Każdy użytkownik Serwisu ma możliwość i prawo:

do samodzielnego poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. Zmiana danych we własnym profilu w serwisie.
Posiada Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)  które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, w szczególności poprzez usuniecie danych z Serwisu lub zlikwidowanie konta. (Usuń konto)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz kopii danych.
prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania danych osobowych Użytkownika, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.


2. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Prawo do sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika w tym celu.
w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.


3. Prawo do wycofania zgody – Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraził. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Użytkownika celu. Do czasu wycofania zgody przez Użytkownika mamy prawo przetwarzać jego dane.

V Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

Regulamin jest dostępny na stronie fangle.pl/regulamin O fakcie zmian użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość w serwisie dostępną w powiadomieniach na koncie użytkownika.