Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi.

Dla zabezpieczenia kont w naszym serwisie stosujemy Google Authenticator – programowy token uwierzytelniania dwuetapowego, stworzony przez Google. Aplikacja generuje sześć cyfr, które należy podać podczas logowania razem z loginem i hasłem do usług Google.

Można stworzyć również listę "papierowych" haseł jednorazowych które są generowane podczas aktywacji Authentication Key w profilu (tym razem jest to kilka zestawów ośmiocyfrowych), które można użyć awaryjnie w przypadku braku dostępu do telefonu (aplikacji). Hasła te należy zapisać lub wydrukować i przechowywać w bezpiecznym, ale dostępnym miejscu, np. portfelu. W każdej chwili listę tych haseł można odwołać i wygenerować nowy zestaw. 

Google Authenticator można wykorzystać do logowania do systemu w połączeniu z modułem PAM i OpenSSH.

Aby aktywować Google Authenticator należy się zalogować, przejść do edycja profilu/konto i postępować zgodnie ze wskazaniami. 

Aby Google Authenticator działał poprawnie niezbędne jest zainstalowanie aplikacji  Google Authenticator